BOS-training

BOS staat voor Bewuste Openheid Suïcidaliteit. Overal hoor je dat het open zijn over je gedachten goed voor je is. Dat klopt ook, wij merken dit elke keer als we met mensen in gesprek zijn (individueel of in groepen) die te maken hebben met suïcidale gedachten. Wij stimuleren dit ook, maar willen ook graag dat iemand zich bewust is van de mogelijke gevolgen van het open zijn.

Als je te maken hebt met suïcidale gedachten dan is het al moeilijk genoeg om je staande te houden. Daarom is het belangrijk dat je ook weet wat de gevolgen zijn als je open wilt zijn over je gedachten. Het gaat dan om vragen als “tegen wie wil ik open zijn?”, “vertel ik echt alles?”, “wat is de beste gelegenheid om het te vertellen?” en uiteraard “wat is het gevolg als ik het tegen iemand vertel?”.

“Door aan de training deel te nemen kwam ik tot de ontdekking dat ik niet iedereen alles hoef te vertellen. Dat ik daar een keuze in mag maken. Ik heb het nu mijn leidinggevende verteld (niet alles) maar mijn collega’s niet, het heeft mij wat rust gegeven dat er in iedergeval iemand op mijn werk weet wat er aan de hand is.

Wie geeft de training?

De training wordt gegeven door 2 (familie) ervaringsdeskundigen die verbonden zijn aan de Stichting Suïcide Preventie Centrum.

Voor wie is de training?

De training is voor iedereen die te maken heeft met suïcidale gedachten en bezig is met de vraag of het open zijn wel een goed idee is.

Hoe aan duurt de training?

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Deze bijeenkomsten worden verspreid over 3 opeenvolgende weken.

Wat kost het deelnemen aan de training?

De BOS-training kan geboekt worden door een organisatie, instelling of gemeente. Aan een training kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Voor het organiseren van een BOS-training wordt er € 2.500,00 in rekening gebracht (ongeacht het aantal deelnemers).

De BOS-training kan ook individueel geboekt worden. De Stichting Suïcide Preventie Centrum organiseert regelmatig een training met ‘vrije’ inschrijving. De kosten hiervoor kunnen per keer verschillen, mede afhankelijk van de locatie.

Aanmelden

In de agenda kun je zien wanneer en waar er een signaleringstraining gegeven wordt. Via die vermelding kun je je opgeven voor de training.

Wil je een training organiseren? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier, we doen ons best om zo snel mogelijk te reageren. Let op! Het kan zijn dat onze reactie in je spambox terechtkomt, dus houd deze in de gaten.