LetzTalk.cafe

Een LetzTalk.cafe is een bijeenkomst waar het verhaal, de ervaring centraal staat van iemand die te maken heeft gehad met suïcidaliteit. Dit kan iemand zijn die zelf te maken heeft gehad met suïcidale gedachten en gedrag of iemand die in zijn of haar omgeving met suïcidaliteit te maken heeft gehad.

De bijeenkomst kan in de vorm van een lezing of een voorlichting georganiseerd worden. In beide gevallen is de eigen ervaring de rode draad.

Voorlichting

In een voorlichtingsbijeenkomst gaat het om het thema suïcide. Hierin wordt theoretische kennis gecombineerd met algemene kennis uit de praktijk. Bij het delen van de kennis wordt gebruik gemaakt van de persoonlijke ervaringen van de ervaringsdeskundige, de naaste of de hulpverlener (of een combinatie hiervan) die de voorlichting geeft.

Lezing

Bij een lezing gaat het om de persoonlijke ervaring met suïcidaliteit. Bij een lezing wordt in de meeste gevallen een zelfgeschreven boek als basis gebruikt. Het eigen verhaal wordt aangevuld met algemene theoretische en praktische kennis.

Waar kun je een LetzTalk.cafe bijwonen?

De LetzTalk.cafés worden door heel Nederland heen georganiseerd. Als je wilt weten wanneer en waar je aan een LetzTalk.cafe kunt deelnemen kun je terecht in de agenda. Daar vind je ook informatie over eventuele kosten die het deelnemen met zich meebrengt, niet elk LetzTalk.cafe is gratis bij te wonen.

Een LetzTalk.cafe boeken

Werk je bij een organisatie of instelling en zou je het LetzTalk.cafe daar een keer willen organiseren? Dat kan, wij komen graag naar je toe.