Boeren in de knel, boos en soms erg wanhopig

Boeren in de knel, boos en soms erg wanhopig

Je kunt er niet omheen, boeren hebben het moeilijk. En dat laten ze merken ook, strobalen met boze gezichten, wegblokkades, filmpjes op youtube, instagram etc. Het grote thema is de stikstof productie. En dat is inderdaad een groot probleem, voor de boeren maar ook voor de maatschappij.

We zien in de verschillende nieuwsuitingen boeren die boos zijn, terecht want in veel gevallen staat hun toekomst op het spel. Maar wat we eigenlijk weinig zien zijn de boeren en boerinnen die wanhopig zijn. In veel gevallen waren ze dat al, maar de huidige vooruitzichten maken het erger. Sommige boeren en boerinnen zien het dan ook niet meer zitten, de toekomst ziet er donkerzwart uit.

Maar boeren klagen over het algemeen niet zo snel en het praten over hun gevoel en emoties vinden ze vaak erg moeilijk (waar ze niet de enige in zijn). We zien dus wel de boeren die hun boosheid laten zien, maar niet die boeren en boerinnen die hun werkelijke emotie laten zien. Hun wanhoop, hun ellende, die zich in de afgelopen jaren alleen maar heeft opgestapeld. Want er over praten is moeilijk. En het is bekend dat als je niet over je gedachten kunt praten, ze bij je houdt, ze alleen maar verergeren.

Er zijn nog geen officiële cijfers bekend, tenminste nog niet openbaar, maar het is bekend dat boeren en boerinnen gezien worden als een grote risicogroep als we het hebben over suïcidale gedachten. En dat is ook niet vreemd. Als je geen toekomst meer ziet, schulden zich dreigen op te stapelen, je geen oplossing meer ziet en alles wat je hebt opgebouwd dreigt te verliezen, dan word je ook wanhopig. En iemand die wanhopig is krijgt al snel te maken met de gedachte een eind aan de ellende te maken door uit het leven te stappen.

Praten is geen oplossing voor de problemen, maar het praten over je gedachten kan je wel helpen wat rust te krijgen in je hoofd. De gedachten wat te laten verminderen. Het praten zorgt ervoor dat je wat ruimte krijgt in je hoofd en dat kan misschien wel zorgen dat je de situatie anders kunt bekijken. Het geeft je misschien de ruimte om andere dingen in je hoofd een plekje te geven. En misschien komen er daardoor nieuwe mogelijkheden, die je nog niet had gezien door de zwarte wolk die in je hoofd zat.

Wel alles met een duidelijk misschien, want praten geeft ruimte in je hoofd, dat is duidelijk, maar je moet er wel voor openstaan. En het over je gedachten praten geeft geen garantie voor een zonnige toekomst. Maar als het kan zorgen voor een klein beetje zon in je hoofd dan is dat al de moeite waard om te proberen.

Ben jij een van de boeren of boerinnen die met de gedachte aan zelfdoding rondlopen? Misschien is het iets voor jou om daar eens met iemand over te praten. Iemand die zelf ook te maken heeft gehad met de gedachte aan zelfdoding, iemand die begrijpt hoe dat voelt.  

Luister de RAP

De Stichting Suïcide Preventie Centrum organiseert op verschillende locaties in Nederland groepen voor mensen die te maken hebben met de gedachte aan zelfdoding (Over Leven groepen) en voor mensen die een naaste hebben die hiermee rond loopt (Mee Leven groepen). 

Is een groep niks voor jou? Dan kun je ook 1 op 1 met iemand van de stichting in gesprek. 

Meer informatie over de Stichting Suïcide Preventie Centrum en de mogelijkheden kun je vinden op de website www.suicidepreventiecentrum.nl.

Wil je graag een keer anoniem en online met iemand in gesprek? Dat kan via de website www.letztalk.cafe op maandag en zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur.